Mèo Chân Ngắn Tai Cụp W - Cu Gấu - Màu Bicolor nổi tiếng (Phối Tốt)